O ČISTOĆI HIDRAULIČNOG FLUIDA – OPŠTI POGLED

O ČISTOĆI HIDRAULIČNOG FLUIDA – OPŠTI POGLED

Nedavno je na ovom mestu. firma MHS iz Čačka objavila da proizvodi pokretne filtere za održavanje potrebnog nivoa čistoće hidrauličnih ulja. Osim, što me obradovala, ta informacija mi je dala i ideju da napišem kraći tekst, o održavanju potrebne klase čistoće ulja, sasvim opšteg karaktera. Kasnije, u narednim objavama, sledi nekoliko tekstova o ovoj problematici.

U stručnim materijalima poznatih, i velikih proizvođača hidrauličnih komponenata i filtera, mogu se pronaći informacije o uticaju kontaminiranog ulja na broj otkaza hidrauličnog sistema. Izraženo u procentima, on se kreće od 70 do 90% od ukupnog broja otkaza (pogledati ilustracije). Treba naglasiti, da se navedeni uticaj kontaminiranog ulja odnosi na hidraulične sisteme konstrukcije, čija je koncepcija usklađena sa zahtevima postrojenja koje pogoni, koji je izveden sa komponentama odgovarajuće konstrukcije i kvalitetnog nivoa, i kod korišćenja hidrauličnih fluida potrebnih fizičko hemijskih karakteristika.

Hidraulični fluid se može kontaminirati: čvrstim česticama, vodom i vazduhom. Voda i ulje grade emulzije, vazduh u ulju može da dovede do pojave aeracionog habanja, a čvrste čestice uvek utiču na ubrzani proces abrazivnog i erozivnog habanja. Osim toga čvrste čestice mogu da poremete rad hidrauličnog sistema.
Oni, koji ne poznaju ovu problematiku najčešće kažu: ulje mora biti čisto ili takav ili sličan zaključak donose na osnovu boje i prozračnosti ulja.

Nasuprot njima, oni, koji poznaju tu problematiku, ocenu čistoće ulja donose na osnovu broja čvrstih čestica, veličine 4 do 78 μm, klasiranih po veličinama koje definišu odgovarajući standardi.

Za ocenu čistoće ulja u Evropi se najčešće koristi ISO ili NAS standard, a ponekad i SAE standard. Osim tih standarda postoje i drugi, na primer: MILL, GOST,… Klasa čistoće ulja po ISO standardu definiše se kodnim brojevima koji nam daju informaciju o izmerenom broju čvrstih čestica u uzorku ulja zapremine 1 ml, koje su veće od: 4 μm (ukupan broj čvrstih čestica), 6 μm i 14 μm. Njihov dozvoljeni broj definiše se u odnosu na zahteve hidrauličnih komponenata. U tom pogledu najviši nivo postavljaju servo i proporcionalni ventili, a za njima slede klipno aksijalne pumpe.

Kada se govori o čistoći ulja i njenom održavanju, uvek se misli na izdvajanje čvrstih čestica postupkom filtriranja. Filter se po pravilu postavlja na povratnom vodu, a ako je to potrebno, i na potisnom. Retko se postavlja na usisnom vodu. Na mašinama novije konstrukcije postavljaju se i sekundarni sistemi filtriranja, a kao dopuna, čistoća hidrauličnog ulja može se održavati i prenosnim filterom.
Najvažnije karakteristike prenosnog filtera navedene su u objavi MHS-a, pa ovaj tekst ilustrujem njegovom fotografijom, uglavnom zbog podsticaja da se hidraulično ulje održava na nivou potrebne klase čistoće.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *