OCENA KONTAMINACIJE HIDRAULIČNOG ULJA ČVRSTIM ČESTICAMA

OCENA KONTAMINACIJE HIDRAULIČNOG ULJA ČVRSTIM ČESTICAMA

Podela hidrauličnog ulja na čisto i prljavo je sasvim opšta, netačna i najčešće veoma štetna. Kada u nekoj staklenoj posudi posmatramo hidraulično ulje, najčešće, iako izgleda sasvim čisto i uobičajene je boje, ono sadrži nedozvoljeno visok broj čvrstih čestica različite veličine. Još od pedestih godina prošlog veka stepen čistoće hidrauličnog ulja prestao se klasifikovati po vizuelnom dojmu. Tih godina, u SAD-u se uvodi ocena čistoće ulja u odnosu na broj čvrstih čestica u uzorku ulja.
Tom, novom pristupu ocene veličine i broja čvrstih čestica prethodila je konstrukcija krilnih i klipnih pumpi većeg kapaciteta, višeg radnog pritiska i užih tolerantnih područja, a kasnije i mineralnih hidrauličnih ulja sa višim stepenom podnošenja visokih pritisaka.
U Evropi se, za definisanje stepena kontaminacije hidrauličnih ulja, najčešće koriste ISO i NAS standard, a ponekad i SAE standard. Osim pomenutih standarda u svetu se koriste i MILL (vojni) standard standard za avionsku hidrauliku (oba poreklom iz SAD-a), i nekoliko nacionalnih standarda.

U tabeli se daje prikaz nekih, najvažnijih veličina, koje definišu karakter kontaminacije hidrauličnih ulja čvrstim česticama, prema tri najčešće korišćena standarda.Veličina i broj čvrstih čestica ispituje se u laserskom mernom uređaju, koji može biti sastavni deo hidraulične instalacije, filterskog uređaja, ili zasebna celina za ispitivanje u laboratoriju. Veličina i broj čvrstih čestica može se ispitati i filtriranjem ulja kroz filter papir (0,8 μm) i brojanjem čestica različitih veličina. Ovom metodom može se definisati oblik, a na osnovu njega i boje, poreklo čvrstih čestica.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *