Ocena stepena čistoće ulja

OCENA STEPENA ČISTOĆE ULJA

U jednoj od prethodnih objava prikazan je uporedni pregled klasifikacije veličina čvrstih čestica po ISO, NAS i SAE standardima, a u tabelama koje slede, daje se prikaz načina označavanja klasa čistoće ulja po ISO i NAS standardu. Osnovni principi definisanja klase čistoće ulje po dva pomenuta standarda su sledeći:

  • Standard ISO 4406, 1999: čvrste čestice se snimaju u 3 dimenzije; zapremina ulja u kojoj se definiše broj čč. je 1 ml; sve čvrste čestice se broje i razvrstavaju po veličini u tru grupe: > 4 μm (ukupan broj čč), > 6 μm i > 14 μm.
  • Standard NAS 1638-01: čvrste čestice se snimaju u 2 dimenzije; zapremina ulja u kojoj se definiše broj čč. je 100 ml; sve čvrste čestice se broje i razvrstavaju po veličini u 6 grupa: 2 do 5 μm; 5 do 15 μm; 15 do 25 μm; 25 do 50 μm; 50 do 100 μm i > 100 μm.
  • Standardom ISO 4406, 1999, za sve veličine čvrstih čestica definiše se 29 grupa (kodnih brojeva). U tabeli 1. prikazane su granice minimalnog i maksimalnog broja čvrstih čestica za 12 kodnih grupa, koje su od posebnog značaja za hidraulične sisteme na stabilnim i mobilnim mašinama.
  • Standard NAS 1638-01: broj čvrstih čestica razvrstava se po kriterijumu broja u uzorku ulja, u 14 nivoa, koji su označeni brojevima 00 do 12. U tabeli 2. navodi se maksimalni broj čvrstih čestica za 8 kodnih grupa, koje su od posebnog značaja za hidraulične sisteme na stabilnim i mobilnim mašinama.

Oznaka klase čistoće ulje definiše se sa tri kodna broja (slika 1).

Zbog suštinskog shvatanja stepena kontaminacije ulja čvrstim česticama:
na slici 2, prikazan je odnos ukupnih površina preseka svih čvrstih čestica u uzorku ulja 1 ml, pet susednih klasa čistoće ulja, a na slici 3 foto snimak tri filter papira, kroz koje su filtrirana tri uzorka ulja, različitog stepena kontaminacije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *