MHS Proizvodnja

Mi smo Vaš pouzdan partner u modernizaciji, rekonstrukciji hidrauličnih sistema i supstituciji hidrauličnih komponenata. Sa ponosom Vam predstavljamo MHS asortiman hidrauličnih proizvoda i usluga koji smo brižljivo sastavljali tokom više od 40 godina rada na najrazličitijim procesima u oblasti hidraulike.

MHS Team AT pruža kompletnu inženjering uslugu, u skladu sa zahtevima kupaca. Posvećen pristup svakom zahtevu i problemu, konsultacije sa tehničkim timom kupca i rešenja koja nudi naš inženjerski kadar, osiguravaju izbor optimalnog i ekonomski opravdanog rešenja. Budite sigurni da ćemo se posvetiti Vašem zahtevu sa pažnjom i stručnošću koja je ugrađena u naše dugogodišnje iskustvo. Svi Vaši zahtevi su naš prioritet, i radujemo se prilici da zajedno pronađemo najefikasnija rešenja.

Ono što garantuje pouzdan rad hidrauličnog sistema ili pojedinačne komponente koju isporučujemo jeste naše visokostručno znanje, kako tehničara tako i inženjera. MHS ugrađuje ili isporučuje samo komponente renomiranih proizvođača, a svaka komponenta ili hidraulični agregat koji se proizvede ili remontuje u MHS-u, prolazi kroz postupak simulacije rada na ispitnom stolu. Protokol o izvršenom ispitivanju prati svaku komponentu ili hidraulični agregat.

Projektovanje i izrada hidrauličnih agregata

Projektovanje i izrada kompaktnih (mini) hidrauličnih agregata

Projektovanje i izrada hidrauličnih zupčastih pumpi

Projektovanje i izrada hidrauličnih blokova

Projektovanje i izrada hidrauličnih cilindara

Projektovanje i proizvodnja mobilnih uređaja za filtriranje i pretakanje ulja

Projektovanje i izrada uređaja za offline i bypass filtraciju

Projektovanje i izrada krutih i fleksibilnih hidrauličnih vodova

KORAK PO KORAK – OD PROBLEMA DO REŠENJA

Proces izrade hidrauličnog sistema, agregata, cilindra ili neke druge komponente