MHS TEAM AT – GENERALNI ZASTUPNIK FIRME HYDRONiT

MHS TEAM kao generalni zastupnik HYDRONITA, i kao isporučilac mini agregata brojnim proizvođačima raznih mašina, drži na skladištu veći broj komponenata, tako da može da garantuje kraće rokove isporuke agregata kao celine ili samo kao pojedinačne komponente.

MHS Team AT d.o.o. – Generalni zastupnik za Hydronit

HYDRONIT MINI HIDRAULIČNI AGREGATI

PODRUČJE PRIMENE

HYDRONIT mini agregati imaju široko područje primene, na mobilnim mašinama, raznim platformama, pomoćnim uređajima, brodovima, vetrogeneratorima, i svuda gde se ne raspolaže velikim prostorom za ugradnju i ako su snage elektromotora male.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  • sistem modulne montaže;
  • visok stepen energetske efikasnosti;
  • kompaktan dizajn, mala masa, male dimenzije;
  • AC i DC elektromotori sa istim dimenzijama priključnih elemenata;
  • centralni blok univerzalne konstrukcije za montažu uvrtnih i CETOP ventila;
  • zupčasta pumpa pritiska do 300 bar i protoka od 0,2 do 25 l/min;
  • ventilska grupa: rezvodni i nepovratni ventili, ventili pritiska i protoka;
  • vazdušni hladnjaci i akumulatori.
Opširnije
Hidronit

KVALITET

Naši inženjeri projektuju i pretvaraju svaki vaš zahtev ili ideju, u konkretnu konstrukciju hidrauličnog sistema.
Na osnovu projekta MHS sklapa agregat, koji se korisniku isporučuje kao kompaktna celina.
Pre isporuke, podese se pritisci, a svaki agregat se ispita na pritisak i funkciju.

MHS, po želji korisnika isporučuje i pojedinačne komponente HYDRONIT agregata.

Opširnije
Kontakt

Upoznajte tim

Nenad Obradović

ŠEF SERVISA

Dejan Erić

POSLOVOĐA SERVISA