MHS Team AT d.o.o.

MHS TEAM JE GENERALNI ZASTUPNIK FIRME PERMCO

Firma PERMKO proizvodi zupčaste pumpe i hidromotore sa čeličnim kućištem, koje se koriste u hidrauličnim sistemima viših radnih pritisaka, sa visokim opterećenjima i u teškim radnim uslovima.

Pumpe i hidromotori PERMKO su vrhunskog kvaliteta.

Ugradnjom pumpi PERMKO, vaš sistem postaje pouzdan i otporan na uticaje najtežih radnih uslova.

Opširnije

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  • visoka pouzdanost i dugotrajna funkcija bez otkaza,
  • nekoliko konstrukcionih oblika za različita mesta ugradnje,
  • jednostepene, dvostepene i višestepene pumpe, hidraulični motori,
  • specifična zapremina: 10 do 200 cm3,
  • visoki radni pritisci, do 350 bar,
  • broj obrtaja, do 3000 min-1.

PODRUČJE PRIMENE

  • visoka opterećenja; brze promene pritiska; hidraulični udari; trajna funkcija.

KAO GENERALNI ZASTUPNIK, MHS OBEZBEĐUJE

  • kratke rokove isporuke; povoljnu cenu; tehničke konsultacije; servis i rezervne delove.

U pumpe PERMCO ugrađen je valjčasti ležaj sa kontrolisanim naprezanjem (patent), pa imaju za 30% produžen vek korišćenja