MHS Team AT

MHS Team AT doo je preduzeće sa preko 40 godina iskustva u projektovanju, proizvodnji, servisu i rekonstrukciji hidrauličnih sistema i uređaja. Naša posvećenost kvalitetu, inovacijama i kontinuiranom unapređenju procesa omogućava nam da odgovorimo na najzahtevnije potrebe i očekivanja industrije. Saradnja sa renomiranim svetskim proizvođačima komponenti i opreme dodatno osigurava pouzdanost i dugotrajnost naših proizvoda i usluga.

O nama

Kada govorimo o počecima fime MHS, moramo se vratiti u 1981. godinu, kada je Radoljub Trifunović osnovao zanatsku radionicu koja se bavila tvrdim hromiranjem alata na meru. Tadašnja radionica, kako svedoči Radoljub Trifunović, dobila je naziv ‘’MIKRON’’, jer je osnivač izabrao ime „MIKRON“ zbog posbne simbolike. Naime, svi hromirani delovi, posebno oni za hidraulične komponente, zahtevali su preciznost „mikronske“ mere.

Kada je Radoljub Trifunović otišao u penziju 2005. godine, firma je već postala ozbiljna sa dvadesetak zaposlenih, a rukovođenje firmom je preuzeo njegov sin, Aleksandar Trifunović, koji je samo nekoliko godina pre diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Godine 2010, firma je preseljena u novoizgrađenu halu na lokaciji u Vranićima, nadomak Čačka.

Od te godine, temelji koje je postavio njegov osnivač šire se. Većina ranijih zaposlenih, koji su tokom godina stekli bogato iskustvo, ostala je lojalna firmi u kojoj i danas uspešno rade. Tokom decenija razvoja firme, proizvodni program se širi i uvode se nove delatnosti. Paralelno sa tim, investira se u novu proizvodnu i dijagnostičku opremu, a sve sa jednim ciljem – da se klijentima pruži kompletna uslugu u projektovanju, proizvodnji, dijagnostici i održavanju hidrauličnih sistema i uređaja, kao i snabdevanju hidrauličnim uređajima.

Dana 06.01.2017. godine, firma menja naziv i SZTR ‘’Mikron’’ postaje ‘’MHS Team AT doo’’ (Mikron Hydraulic Solutions). Od tada pa do danas, MHS je se pridružio firmama koje su lideri u industriji hidraulike, sa dugoročnim planom da u budućnosti rad na unapređenjima u opremi, tehnologiji i kadrovima, donese još više inovacija i vrhunskih rešenja u ovoj oblasti.

Čime se MHS danas bavi?

Danas se firma MHS Team AT doo bavi širokim spektrom aktivnosti u oblasti hidraulike, uključujući sledeće procese:

 • Inženjering hidrauličnih sistema: projektovanje, proizvodnja, ugradnja i puštanje u rad hidrauličnih sistema.
 • Održavanje hidrauličnih sistema i praćenje njihovog rada u eksploataciji.
 • Proizvodnja različitih hidrauličnih uređaja, uključujući agregate, cilindre, pumpe, filter uređaje, hidraulične blokove, kao i fleksibilne i krute vodove (hidraulična creva i cevovodi).
 • Dijagnostika kvarova hidrauličnih sistema, puštanje u rad i, po potrebi, pružanje rešenja za rekonstrukcije.
 • Servisiranje svih tipova hidrauličnih uređaja, sa testiranjem funkcionalnosti na ispitnom stolu.
 • Isporuka različitih tipova hidrauličnih uređaja i pratećih elemenata, sa našeg skladišta.
 • Konsalting u oblasti odabira zamenskih hidrauličnih uređaja i nabavke od svetskih proizvođača i distributera.

Pored impresivnog dijapazona proizvodnih mašina za izradu hidrauličnih blokova, delova pumpi, cilindara i filter uređaja, MHS poseduje i nekoliko ispitnih stolova, najsavremeniju dijagnostičku opremu (uključujući merenje pritiska, protoka, broja obrtaja i temperature) sa elektronskim zapisom izmerenih veličina, kao i uređaje za ispitivanje čistoće ulja, prenosne filtere i vakum filter za izdvajanje vode i čvrstih čestica iz ulja.

Ipak, najdragoceniji resurs MHS-a su naši zaposleni: iskusni, stručni, savesni i odgovorni. Svi su jednako posvećeni obavljanju preuzetih zadataka, bez obzira da li su angažovani u odeljenju za projektovanje, u proizvodnji ili u servisu. Tim od tridesetak visokostručnih zaposlenih čini samo jezgro MHS-a koje neumorno radi na rešavanju najrazličitijih izazova u hidraulici. Prema rečima naših zadovoljnih klijenata, upravo je zahvaljujući kvalitetu zasposlenih, MHS postala prepoznatljiva kao visoko cenjena i veoma ugledna firma.

Po čemu se MHS razlikuje od drugih?

MHS je firma koja se izdvaja od konkurencije po svojoj sveobuhvatnosti i mogućnosti da pruži sve što je potrebno na jednom mestu. Neki od razloga koji nas preporučuju su sadržani u aktivnostima koje nudimo:

O NAMA

Ko su naši klijenti?

MHS Team AT obezbeđuje širok spektar proizvoda i usluga, pružajući podršku:

 •  firmama koje posluju u različitim industrijskim granama (metaloprerađivačka, drvnoprerađivačka, hemijska, mašinogradnja, metalurgija, energetika, prerada papira, proizvodnja cementa i prerada betona i druge);
 • firmama sa mobilnim mašinama (građevinski sektor, transportni sektor, izgradnja puteva, komunalna preduzeća, poljoprivreda i proizvodnja hrane…)
 • individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, i
 • svima drugima koji imaju potrebe za novom hidraulikom, ili imaju problema sa hidraulikom koju poseduju.

Veliki broj korisnika hidraulike nas često kontaktira, posećuje naš sajt ili nas pronalazi na našem štandu na Beogradskom sajmu.

Zainteresovani su za tehničke informacije o isporuci hidrauličnih agregata, celokupnih hidrauličnih sistema, kao i mogućnosti rešavanja problema sa hidraulikom koja pokreće njihove mašine.

Takođe nas često pitaju o mogućnostima zamene komponenata koje više nisu dostupne ili su dostupne po visokim cenama od strane proizvođača, kao i za savete kada imaju bilo kakav problem sa hidrauličnim sistemom ili kada im je potreban novi hidraulični sistem.

Upoznajte MHS proizvode

Mi smo Vaš pouzdan partner u modernizaciji, rekonstrukciji hidrauličnih sistema i supstituciji hidrauličnih komponenata. Sa ponosom Vam predstavljamo MHS asortiman hidrauličnih proizvoda i usluga koji smo brižljivo sastavljali tokom više od 40 godina rada na najrazličitijim procesima u oblasti hidraulike.

MHS Team AT pruža kompletnu inženjering uslugu, u skladu sa zahtevima kupaca. Posvećen pristup svakom zahtevu i problemu, konsultacije sa tehničkim timom kupca i rešenja koja nudi naš inženjerski kadar, osiguravaju izbor optimalnog i ekonomski opravdanog rešenja. Budite sigurni da ćemo se posvetiti Vašem zahtevu sa pažnjom i stručnošću koja je ugrađena u naše dugogodišnje iskustvo. Svi Vaši zahtevi su naš prioritet, i radujemo se prilici da zajedno pronađemo najefikasnija rešenja.

Ono što garantuje pouzdan rad hidrauličnog sistema ili pojedinačne komponente koju isporučujemo jeste naše visokostručno znanje, kako tehničara tako i inženjera. MHS ugrađuje ili isporučuje samo komponente renomiranih proizvođača, a svaka komponenta ili hidraulični agregat koji se proizvede ili remontuje u MHS-u, prolazi kroz postupak simulacije rada na ispitnom stolu. Protokol o izvršenom ispitivanju prati svaku komponentu ili hidraulični agregat.

SERTIFIKATI

Hidraulični agregati

Kompaktni (mini) hidraulični agregati

Hidraulične zupčaste pumpe

Hidraulični blokovi

Hidraulični cilindari

Mobilnih uređaja za filtriranje i pretakanje ulja

Uređaji za offline i bypass filtraciju

Kruti i fleksibilni hidraulični vodovi

Servis klipoaksijalnih pumpi i motora

Servis zupčastih pumpi i hidromotora

Servis krilnih pumpi

Servis hidrauličnih cilindara

Servis hidrauličnih razvodnih
i ostalih ventila

Servis i punjenje hidrauličnih akumulatora

Dijagnostika hidrauličnih sistema i oprema za dijagnostiku

Dehidracija i filtriranje ulja

Rekonstrukcija hidrauličnih sistema

MHS Servis i održavanje
Brza i efikasna dijagnostika i servis za sve vrste hidrauličnih sistema i komponenata.

Sektor Servis i održavanje u okviru MHS-a pruža brzu i efikasnu dijagnostiku i servis za sve vrste hidrauličnih sistema i komponenti. Naša tehnologija servisiranja i održavanja hidrauličnih komponenti i celokupnih sistema razvijena je tokom više decenija, kombinujući sopstveno iskustvo sa znanjem poznatih proizvođača hidrauličnih komponenti.

Pravimo jasnu razliku između problematike održavanja i servisiranja hidrauličnog sistema kao celine, od servisa pojedinačnih komponenti. Naš fokus je usmeren na dostizanje projektovanog radnog veka komponenti prilikom prve ugradnje u hidraulični sistem. To se postiže održavanjem rada hidrauličnog sistema unutar projektovanih parametara, kao i održavanjem hidrauličnog ulja bez kontaminanata (čvrstih čestica, vode i vazduha).

Kada se hidraulična komponenta demontira zbog kvara, u našem servisu revitalizujemo i produžavamo njen životni vek, najčešće onoliko koliko je bio projektovani životni vek nove komponente.

Zahvaljujući ovakvom temeljnom pristupu servisiranja i održavanja komponenti, MHS je stekao ugled pouzdane firme koja s pravom uživa poverenje klijenata.

SERVIS I ODRŽAVANJE
Aleksandar Trifunović, CEO u MHS Team AR doo

„MHS Team AT nudi širok spektar vrhunskih proizvoda. Sa preko 40 godina uspešnog poslovanja, naša kompanija je izrasla u renomiranog proizvođača kvalitetnih hidrauličnih sistema i komponenti. Bez obzira na vaše zahteve, u MHS Team AT možete pronaći sve – od hidrauličnih agregata do fleksibilnih vodova – kako biste osigurali optimalno rešenje za vaše projekte.“

Aleksandar Trifunović

CEO u MHS TEAM AT DOO

POLITIKA KVALITETA I SERTIFIKATI

Svi zaposleni u MHS TEAM AT doo su odgovorni da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji način saglasno uspostavljenom IMS-u, da čuvaju stečeni imidž MHS TEAM AT doo na tržištu, kroz poštovanje tehnološke discipline i profesionalno izvršavanje obaveza. 

Naša politika kvaliteta i odnosa prema okolini jasno je definisana u poslovnim procesima i postupcima. Sprovođenje politike kvaliteta  i ostvarenje ostalih poslovnih ciljeva u pravilnim vremenskim intervalima meri, vrednuje, a primećena odstupanja se ispravljaju.

MHS TEAM AT doo stavlja sebi u zadatak da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedi održanje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda, usluga i integrisanog sistema menadžmenta (IMS) saglasno standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 i zahtevima korisnika.

Politika IMS-a

Mi svi zaposleni u MHS TEAM AT doo stavljamo sebi u zadatak da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedimo održanje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda, usluga i integrisanog sistema menadžmenta (IMS) saglasno standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 i zahtevima kupaca i korisnika. Isto zahtevamo i od naših isporučioca.

MHS TEAM AT doo primenjuje integrisani sistem menadžmenta u projektovanju, proizvodnji, servisiranju i održavanju hidrauličnih sistema i komponenti. Da bi ispunili zahteve Politike menadžmenta kvalitetom pred sebe postavljamo sledeće strateške ciljeve: stalno povećanje sposobnosti odgovora na zahteve tržišta i primenljive zahteve propisa, podizanje kvaliteta proizvoda, usluga i tehnološkog nivoa,  smanjenje troškova,  povećanja konkurentske sposobnosti organizacije na tržištu,  proširenja tržišta prodaje i stalno sticanje i usavršavanje znanja i njegovu primenu i negovanje timskog rada.

POLITIKA UPRAVLJANJA MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

Svi zaposleni opredeljeni su za sprečavanje zagađivanja životne sredine i primenu i neprekidno poboljšavanje sistema menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i odgovarajućim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine.

Da bi ostvarili Politiku menadžmenta životnom sredinom moramo poštovati sledeće:

 • obavljati svoju delatnost bez stvaranja neprihvatljivog rizika za životnu sredinu,
 • periodično vršiti identifikovanje i preispitivanje svih aspekata naše delatnosti a koji su značajni za menadžment životnom sredinom,
 • obavljati proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine,
 • podsticati zaposlene da stalno poboljšavaju menadžment životnom sredinom i
 • informisati svoje poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za menadžment životnom sredinom

POLITIKA UPRAVLJANJA MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

Svi zaposleni opredeljeni su za uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i njegovo neprekidno poboljšavanje u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018 i odgovarajućim zakonima i propisima iz ove oblasti.

Da bi ostvarili Politiku menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu moramo poštovati sledeće:

 • obavljati svoju delatnost tako da se eliminiše ili svede na minimum rizik za zaposlene i druge učesnike u procesu rada,
 • periodično vršiti identifikovanje i preispitivanje svih aspekata naše delatnosti a koji su značajni za bezbednost i zdravlje na radu,
 • obavljati proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima za bezbednost i zdravlje na radu,
 • podsticati zaposlene da stalno poboljšavaju bezbednost i zdravlje na radu i
 • informisati svoje poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za bezbednost i zdravlje na radu.

Svi zaposleni u MHS TEAM AT doo su odgovorni da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji način saglasno uspostavljenom IMS-u (sistem menadžmenta kvalitetom, sistem mendžmenta životnom sredinom i sistem menadžmenta bezbednošču i zdravljem na radu) da čuvaju stečeni imidž MHS TEAM AT doo na tržištu, kroz poštovanje tehnološke discipline i profesionalno izvršavanje obaveza.

Vrednosti za koje se zalažemo

Naš kolektiv u MHS AT DOO veruje i upražnjava sledeće vrednosti:

Vizija

MHS TEAM AT d.o.o. bi trebalo da postane jedna od vodećih firmi za projektovanje, izvodjenje i održavanje hidrauličnih sistema i servisiranje hidrauličnih uređaja.

Koristeći dosadašnje iskustvo i kontinualnim ulaganjem u znanje i opremu, želimo da formiramo tim koji će vršiti održavanje, projektovanje hidrauličnih sistema, izvođenje hidrauličnh instalacija i servisiranje hidrauličnih uređaja.

Ulaganjem u nabavku materijala i sirovina direktno od prozivođača, želimo da postanemo firma koja će se baviti serijskom proizvodnjom hidrauličnih cilindara manjih dimenzija i zupčastih pumpi sa što nižim cenama i visokim kvalitetom. Imajući u vidu da je vreme zatvorenih tržišta iza nas, želimo da povećanjem nivoa kvaliteta usluge postanemo što bliži za saradnju sa poznatim svetskim proizvođačima komponenti za hidraulične sisteme.

O NAMA

Misija

MHS TEAM AT d.o.o.projektuje, izvodi i održava hidraulične sisteme i servisira hidraulične uređaje. Svojim znanjem, iskustvom, najnovijom opremom vrši kvalitetan inženjering i dijagnostiku. Pored inženjeringa kako bi smanjili troškove održavanja, MHS TEAM AT d.o.o. vrši praćenje hidrauličnih sistema u eksploataciji: zaprljanost filtera, čistoću, mehaničke i hemijske karakteristike hidrauličnog ulja.

MHS TEAM AT d.o.o. za potrebe svojih korisnika vrši određivanje potreba i nabavku hidrauličnih uređaja po zahtevu. Zbog potrebe za što bržim obavljanjem usluge, MHS TEAM AT d.o.o. svojim korisnicima izlazi u susret sa većim brojem već servisiranih hidrauličnih uređaja, čime se usluga obavlja zamenom staro za remontovano.

Zbog zahteva tržišta za što kraćim rokovima, u okviru svoje delatnosti za sopstvene potrebe, MHS TEAM AT d.o.o. obavlja i poslove mašinske obrade, kao što su: obrada struganjem, glodanjem, brušenjem, zavarivanje, vertikalno rendisanje. Servis se vrši na svim vrstama hidrauličnih uređaja primenjenih na industrijskim, građevinskim, poljoprivrednim, transportnim i drugim sredstvima.
Svojim kvalitetom naše usluge prate i zadovoljavaju interese kupaca, a samim tim i interese Direktor a, zaposlenih i šire društvene zajednice.