MHS Team AT

O nama

Projektujemo, proizvodimo i održavamo hidraulične sisteme i uređaje. Znanje u sprezi sa dugogodišnjim iskustvom svakodnevno primenjujemo kroz projektovanje, proizvodnju i održavanje hidrauličnih uređaja i sistema, a uz upotrebu najnovije opreme vršimo i dijagnostiku hidrauličnih sistema. Pored inženjeringa, u cilju smanjenja troškova održavanja, vršimo praćenje hidrauličnih sistema u eksploataciji: zaprljanost filtera, čistoću, mehaničke i hemijske karakteristike hidrauličnog ulja, proveravamo sve bitne parametre za rad hidrauličnog sistema.

Projektujemo i proizvodimo hidraulične agregate kao i kompletne hidraulične sisteme, zupčaste pumpe, hidraulične cilindre, hidraulične krute i fleksibilne vodove prema zahtevu klijenata. Zbog zahteva tržišta za što kraćim rokovima, u okviru svojih radnih jedinica obavljamo i poslove mašinske obrade, i to: obrada struganjem, glodanjem, brušenjem, zavarivanjem, vertikalno rendisanje, honovanje.

Servis se vrši na svim vrstama hidrauličnih uređaja primenjenim na industrijskim, građevinskim, poljoprivrednim, transportnim i drugim sredstvima. Svojim kvalitetom, naši proizvodi i usluge prate i zadovoljavaju interese kupaca, a samim tim i interese naše kompanije, kao i šire društvene zajednice.

Ko su naši klijenti?

MHS Team AT nudi širok spektar proizvoda i usluga vezanih za hidrauliku, pružajući podršku različitim industrijama kao što su preduzeća za puteve, mašinogradnja (obrada limova, izrada mašina za papirnu konfekciju, štamparsku industriju, proizvodnju betona i pratećeg programa od betona), rudnici, energetika, kamenolomi, poljoprivredni kombinati i individualna poljoprivredna gazdinstva, a koji imaju potrebu za nabavku hidrauličnih sistema i agregata, hidrauličnih pumpi, hidromotora, cilindara, uređaja za filtraciju ulja, hidrauličnih creva ili servisom hidrauličnih sistema, ali i uređajima za dijagnostiku i praćenje rada sistema u eksploataciji.

Analizom mnogobrojnih zahteva i od strane klijenata, kao i našim angažovanjem na rešavanju njihovih zahteva i problema na hidrauličnim sistemima, klijenti nas prepoznaju po:

 • Stručnosti, opremljenosti, kapacitetima i mogućnostima inženjeringa (projektovanje novih uređaja i sistema po zahtevu i potrebama klijenta)
 • Proizvodnim i servisnim kapacitetima
 • Rokovima izrade novih sistema i uređaja
 • Rokovima servisiranja
 • Kvalitetu komponenti i rezervnih delova koje ugrađujemo
 • Rokovima isporuke
 • Ceni proizvoda i usluga
 • . . . 

Takođe, veliki broj klijenata nas redovno poziva ili posećuje naš sajt u potrazi za informacijama oko zamenskih komponenti za hidraulične uređaje koji se više ne proizvode ili su teško dostupni na tržištu i vrlo često po veoma visokim cenama.

MHS Team AT se izdvaja od konkurencije zahvaljujući:

 • Kompletnoj paleti usluga na jednom mestu, uključujući projektovanje, mašinsku obradu, izradu novih hidrauličnih sistema i uređaja, servis, održavanje i dijagnostiku
 • Kvalifikovanom i stručnom kadru sa bogatim iskustvom
 • Visokom kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i servisiranih uređaja, koje testiramo prema zadatim parametrima pre isporuke
 • Tradiciji poslovanja dugoj preko četrdeset godina, koja potvrđuje našu pouzdanost kao partnera

Posetite naš sajt kako biste saznali više o našim proizvodima, uslugama i prednostima koje MHS Team AT nudi.

MHS Proizvodi
Vaš pouzdan partner za hidraulična rešenja

Mi smo vaš partner u modernizaciji, rekonstrukciji hidrauličnih sistema i supstituciji hidrauličnih komponenti.

Otkrijte naš asortiman vrhunskih hidrauličnih proizvoda i usluga, proisteklih iz 40 godina stručnosti. MHS Team AT pruža kompletan inženjering po zahtevu klijenta i proizvodnju, osiguravajući optimalna hidraulična rešenja za vaše projekte – od hidrauličnih agregata do fleksibilnih vodova.

SERTIFIKATI

Hidraulični agregati

Kompaktni (mini) hidraulični agregati

Hidraulični blokovi

Hidraulični cilindari

Mobilnih uređaja za filtriranje i pretakanje ulja

Uređaji za offline i bypass filtraciju

Kruti i fleksibilni hidraulični vodovi

Hidraulične zupčaste pumpe

Popravke i održavanje hidraulike industrijskih mašina

Popravke i održavanje hidraulike građevinskih mašina

Popravke i održavanje hidraulike poljoprivrednih mašina

Dijagnostika hidraulične opreme

Usluge filtriranja hidrauličnog ulja

Modernizacija i rekonstrukcija hidrauličnih sistema

MHS Servis i održavanje
Brza i efikasna podrška za sve vrste hidrauličnih sistema i komponenti

Kompletna paleta usluga na jednom mestu, od strane kvalifikovanog i stručnog kadra sa bogatim iskustvom, u zaokruženom ciklusu rada, našim klijentima obezbeđujemo kompletnu paletu usluga: od projektovanja, proizvodnje, održavanja hidrauličnih sistema i uređaja, kao i dijagnostike po potrebi do mašinske obrade.

Izgradili smo poverenje, do koga se teško dolazi, jer kod nas vrednuju to što su sigurni u visok kvalitet i pouzdanost u radu naših proizvoda i servisiranih uređaja, jer se svaki ispituje prema zadatim parametrima pre isporuke. I najvažnije, tradicija poslovanja duga preko četrdeset godina koja svim postojećim i novim klijentima govori da u nama imaju pouzdanog partnera.

INDUSTRIJSKE MAŠINE
Aleksandar Trifunović, CEO u MHS Team AR doo

„MHS Team AT nudi širok spektar vrhunskih proizvoda. Sa preko 40 godina uspešnog poslovanja, naša kompanija je izrasla u renomiranog proizvođača kvalitetnih hidrauličnih sistema i komponenti. Bez obzira na vaše zahteve, u MHS Team AT možete pronaći sve – od hidrauličnih agregata do fleksibilnih vodova – kako biste osigurali optimalno rešenje za vaše projekte.“

Aleksandar Trifunović

CEO u MHS TEAM AT DOO

POLITIKA KVALITETA I SERTIFIKATI

Svi zaposleni u MHS TEAM AT doo su odgovorni da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji način saglasno uspostavljenom IMS-u, da čuvaju stečeni imidž MHS TEAM AT doo na tržištu, kroz poštovanje tehnološke discipline i profesionalno izvršavanje obaveza. 

Naša politika kvaliteta i odnosa prema okolini jasno je definisana u poslovnim procesima i postupcima. Sprovođenje politike kvaliteta  i ostvarenje ostalih poslovnih ciljeva u pravilnim vremenskim intervalima meri, vrednuje, a primećena odstupanja se ispravljaju.

MHS TEAM AT doo stavlja sebi u zadatak da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedi održanje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda, usluga i integrisanog sistema menadžmenta (IMS) saglasno standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 i zahtevima korisnika.

Politika IMS-a

Mi svi zaposleni u MHS TEAM AT doo stavljamo sebi u zadatak da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedimo održanje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda, usluga i integrisanog sistema menadžmenta (IMS) saglasno standardima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 i zahtevima kupaca i korisnika. Isto zahtevamo i od naših isporučioca.

MHS TEAM AT doo primenjuje integrisani sistem menadžmenta u projektovanju, proizvodnji, servisiranju i održavanju hidrauličnih sistema i komponenti. Da bi ispunili zahteve Politike menadžmenta kvalitetom pred sebe postavljamo sledeće strateške ciljeve: stalno povećanje sposobnosti odgovora na zahteve tržišta i primenljive zahteve propisa, podizanje kvaliteta proizvoda, usluga i tehnološkog nivoa,  smanjenje troškova,  povećanja konkurentske sposobnosti organizacije na tržištu,  proširenja tržišta prodaje i stalno sticanje i usavršavanje znanja i njegovu primenu i negovanje timskog rada.

POLITIKA UPRAVLJANJA MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

Svi zaposleni opredeljeni su za sprečavanje zagađivanja životne sredine i primenu i neprekidno poboljšavanje sistema menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i odgovarajućim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine.

Da bi ostvarili Politiku menadžmenta životnom sredinom moramo poštovati sledeće:

 • obavljati svoju delatnost bez stvaranja neprihvatljivog rizika za životnu sredinu,
 • periodično vršiti identifikovanje i preispitivanje svih aspekata naše delatnosti a koji su značajni za menadžment životnom sredinom,
 • obavljati proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine,
 • podsticati zaposlene da stalno poboljšavaju menadžment životnom sredinom i
 • informisati svoje poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za menadžment životnom sredinom

POLITIKA UPRAVLJANJA MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

Svi zaposleni opredeljeni su za uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i njegovo neprekidno poboljšavanje u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018 i odgovarajućim zakonima i propisima iz ove oblasti.

Da bi ostvarili Politiku menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu moramo poštovati sledeće:

 • obavljati svoju delatnost tako da se eliminiše ili svede na minimum rizik za zaposlene i druge učesnike u procesu rada,
 • periodično vršiti identifikovanje i preispitivanje svih aspekata naše delatnosti a koji su značajni za bezbednost i zdravlje na radu,
 • obavljati proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima za bezbednost i zdravlje na radu,
 • podsticati zaposlene da stalno poboljšavaju bezbednost i zdravlje na radu i
 • informisati svoje poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za bezbednost i zdravlje na radu.

Svi zaposleni u MHS TEAM AT doo su odgovorni da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji način saglasno uspostavljenom IMS-u (sistem menadžmenta kvalitetom, sistem mendžmenta životnom sredinom i sistem menadžmenta bezbednošču i zdravljem na radu) da čuvaju stečeni imidž MHS TEAM AT doo na tržištu, kroz poštovanje tehnološke discipline i profesionalno izvršavanje obaveza.

Vrednosti za koje se zalažemo

Naš kolektiv u MHS AT DOO veruje i upražnjava sledeće vrednosti:

Vizija

MHS TEAM AT d.o.o. bi trebalo da postane jedna od vodećih firmi za projektovanje, izvodjenje i održavanje hidrauličnih sistema i servisiranje hidrauličnih uređaja.

Koristeći dosadašnje iskustvo i kontinualnim ulaganjem u znanje i opremu, želimo da formiramo tim koji će vršiti održavanje, projektovanje hidrauličnih sistema, izvođenje hidrauličnh instalacija i servisiranje hidrauličnih uređaja.

Ulaganjem u nabavku materijala i sirovina direktno od prozivođača, želimo da postanemo firma koja će se baviti serijskom proizvodnjom hidrauličnih cilindara manjih dimenzija i zupčastih pumpi sa što nižim cenama i visokim kvalitetom. Imajući u vidu da je vreme zatvorenih tržišta iza nas, želimo da povećanjem nivoa kvaliteta usluge postanemo što bliži za saradnju sa poznatim svetskim proizvođačima komponenti za hidraulične sisteme.

O NAMA

Misija

MHS TEAM AT d.o.o.projektuje, izvodi i održava hidraulične sisteme i servisira hidraulične uređaje. Svojim znanjem, iskustvom, najnovijom opremom vrši kvalitetan inženjering i dijagnostiku. Pored inženjeringa kako bi smanjili troškove održavanja, MHS TEAM AT d.o.o. vrši praćenje hidrauličnih sistema u eksploataciji: zaprljanost filtera, čistoću, mehaničke i hemijske karakteristike hidrauličnog ulja.

MHS TEAM AT d.o.o. za potrebe svojih korisnika vrši određivanje potreba i nabavku hidrauličnih uređaja po zahtevu. Zbog potrebe za što bržim obavljanjem usluge, MHS TEAM AT d.o.o. svojim korisnicima izlazi u susret sa većim brojem već servisiranih hidrauličnih uređaja, čime se usluga obavlja zamenom staro za remontovano.

Zbog zahteva tržišta za što kraćim rokovima, u okviru svoje delatnosti za sopstvene potrebe, MHS TEAM AT d.o.o. obavlja i poslove mašinske obrade, kao što su: obrada struganjem, glodanjem, brušenjem, zavarivanje, vertikalno rendisanje. Servis se vrši na svim vrstama hidrauličnih uređaja primenjenih na industrijskim, građevinskim, poljoprivrednim, transportnim i drugim sredstvima.
Svojim kvalitetom naše usluge prate i zadovoljavaju interese kupaca, a samim tim i interese Direktor a, zaposlenih i šire društvene zajednice.