KORAK PO KORAK – OD PROBLEMA DO REŠENJA

Proces servisa komponente, npr. pumpa, cilindar, razvodni ventil . . .

IZRADA UPUTSTVA ZA RAD I ODRŽAVANJE

Rukovodilac projekta sastavlja tekst Uputstva za rad i održavanje, koji predstavlja ključan dokument za dugoročnu eksploataciju komponenti. Ovaj dokument je od posebnog značaja prilikom isporuke hidrauličnih agregata i sistema kao celina. U ovom Uputstvu se detaljno definišu tehničke karakteristike uređaja, uputstvo za rukovanje, opis rada sa opštom specifikacijom i hidrauličnom šemom, elektro šeme i pregled mogućih otkaza.

Precizna dijagnostika hidrauličnih sistema uz našu kvalitetnu opremuu

Našom dijagnostičkom opremom možemo izvršiti sve potrebne preglede hidrauličnih sistema kako bismo brzo, precizno i pouzdano utvrdili kvarove. Preventivno održavanje uz našu uslugu dijagnostike može znatno smanjiti troškove rada mašina.

Naše dijagnostičke usluge

Digitalna dijagnostika

Digitalna dijagnostika oprema koja se bazira na naprednoj tehnologiji merenja i analize perfomansi hidrauličnih sistema. Našom dijagnostičkom opremom merimo protoke od 1 do 750 L/min, pritisake od -1 do 600 bar, temperaturu od -25 do 125 ºC, i broj obrtaja do 10.000o/min.

Maksimalna rezolucija merenja je 1ms, što znači da možemo pratiti 1000 mernih tačaka u sekundi čime možemo registrovati i hidraulične udare koji se analognim urežajima ne mogu identifikovati.

Centralna jedinica koja objedinjuje sve senzore, omogućava snimanje i praćenje i do 16 parametara istovremeno, što omogućava preciznu, detaljnu dijagnostiku koja i komplekna sinimanja čini pregledin.

Ispitivanje proporcionalnih ventila

Iskoristite našu kvalitetnu opremu za dijagnostiku hidrauličnih sistema i smanjite troškove rada mašina preventivnim održavanjem. Među našim uslugama je i ispitivanje proporcionalnih ventila i razvodnika uz pomoć uređaja proizvodnje Parker.

Koristimo veliki broj standardnih priključaka, a naponski dijagnostički izlazi su podešavani na ±0…10V, strujni 0/4…20mA. Pored podešavanja karakteristika ventila, nudimo i dijagnostiku i puštanje u rad.

Ispitivanje sadržaja čvrstih čestica
i vode u ulju

Za naše usluge ispitivanja sadržaja čvrstih čestica i vode u ulju, koristimo najnoviju tehnologiju za merenje i analizu ulja. Laserski brojač čestica proizvodnje Parker omogućava precizno određivanje sadržaja čvrstih čestica u skladu sa ISO 4406 ili NAS 1638 standardima. Takođe, možemo odrediti i sadržaj vode u ulju. Prenosni uređaj koji koristimo u procesu ispitivanja, radi na baterije i može se koristiti za uzorkovanje ulja iz boce ili priključivanjem na sistem u radu do 350bar.

Kontakt

Upoznajte tim

Goran Vuletić

INŽENJERING

Nenad Obradović

ŠEF SERVISA

Dejan Erić

POSLOVOĐA SERVISA